postheadericon Regulamin

 • Każdy klient Fitness Park zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 • W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat, posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę za zajęcia.
 • Osoby, które korzystają z usług naszego klubu oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 • Opłata jednorazowa uprawnia do korzystania z sali fitness przez 1,5 godziny.
 • Przed wejściem na sale obowiązuje zmiana obuwia przeznaczonego do ćwiczeń. Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.
 • Karnet jest ważny przez okres jednego miesiąca od daty zakupu. Należy przestrzegać ważności karnetu, karnety które straciły ważność nie będą respektowane. Nie ma możliwości zawieszania (zamrażania) karnetów.
 • W przypadku zagubienia karty, klient zobowiązany jest wpłacić kwotę 20 zł.
 • Kaucję za kartę magnetyczną zwracamy do 6 miesięcy od zakończenia ważności – aktywności karnetu
 • W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszystkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży, należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy w nim pozostawione.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie klienta Klubu Fitness Park. Klub zobowiązuje się do nieudostępniania tych danych osobom postronnym.
 • Płatność za karnety według aktualnego cennika.